A vásárlás menete

 1. Böngészés a termékek között
 2. Termékek kiválasztása és kosárba tétele
  1. A termék színeinek kiválasztása
  2. Opcionális választás a kiegészítők közül
  3. Opcionális választás az extrák közül
  4. A megrendelni kívánt mennyiség beállítása
  5. A "kosárba" gombra kattintás
 3. Megrendelés
  1. A kosár tartalmának ellenőrzése
  2. Kapcsolattartási és szállítási adatok megadása
  3. Szállítási és fizetési mód megadása
  4. Megrendelés
 4. Megrendelés véglegeítése
  1. A visszaigazoló E-mail-en a megrendelés véglegesítése linkere kattintás
 5. A megrendelés véglegesítése után munkatásaink felveszik Önnel a kapcsolatot.

Általános szerződési feltételek

 1. A szerződés létrejötte
  • A szerződés létrejön a megrendelő(továbbiakban vevő) illetve az Ateir Kft.(továbbiakban eladó) között, a megrendelés véglegesítésével és az előleg megfizetésével.
  • Az előleg mefizetés elektornikus úton megküldött előlegszámla alapján az eladó bankszámlájra átutalással történik. Az előleg összege a megrendelt bútor bruttó vételárának a 30%-a.
 2. A szerződött termék
  • A feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.
  • Nem tartalmazzák a szállítási költséget.
  • A szállítási költségekről a szállítási feltételek pont alatt tájékozódhat.
 3. Fizetési feltételek
  • Előlegfizetés megrendeléskor, előlegszámla alapján átutalással az eladó bankszámlájára, vagy készpénzben az Ateir Kft. áruházában.
  • Vételár hátralék kifizetése (A bruttó fogyasztói ár és a kifizetett előleg különbsége) készpénzben az Ateir Kft áruházában, vagy számla alapján átutalással az eladó bankszámlájára szállítás előtt, vagy utánvéttel készpézben a futárszolgálatnak.
 4. Szállítási határidő
  • Előreláthatólag a megrendeléstől számított 2-6 hét. Amennyiben a szállítási idő ettől eltér, a vevőt telefonon vagy elektronikus úton értesítjük.
  • A gyártók áltak be nem tartott szállítási határidők miatt az előbb feltüntetett határidő módosulhat.
 5. Átadás/Átvétel
  • A bútor átadása a vevő által előzetesen megadott szállítási címre előreláthatólag 5 munkanapon belül történik.
  • Amennyiben a vevő a bútort nem veszi át és nem fizeti ki, az eladó jogosult a szerződéstől elállni és a bútort értékesíteni.
  • A bútor átvételekor a vevő köteles megvizsgálni a csomagolás épségét és ezt az átvételkor aláírásával igazolni.
  • Az átvételt követően a kicsomagolás után azonnal felismerhető hibákat a vevő köteles az eladó felé azonnal jelezni.
  • Ellenkező esetben ezek a nem használatból eredő hibák garanciális érvényüket vesztik és későbbi bejelentés esetén csak térítés esetében javíthatók, pótolhatók.
 6. Elállás joga
  • A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
  • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  • A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
  • Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
  • Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
  • Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.
  • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
  • Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
  • Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
  • A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
  • Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
  • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  • Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
  • Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
  • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve az irányadó.
  • Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
  • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
 7. Jótállás
  • Szolgáltató a kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén a Szolgáltató a gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a Szolgáltató a Megrendelő kérésére részletes tájékoztatást ad.
  • Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult.
  • A jótállási ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.
  • A jótállás ill. szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott jótállási jegyet vagy annak fénymásolatát. Jótállási igény esetén a Megrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás illetve elállás joga. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt jótállási jegy is tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket.
  • Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
  • A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a Ateir Kft. kereskedelmi központja valamint a jótállási jegyen feltüntetett szakszervizek.
  • A Ateir Kft. a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak vagy bizonyítottan az áru kézbesítését megelőző szállítás során sérültek meg.
  • A Ateir Kft. külön felhívja Megrendelő figyelmét arra, hogy a Ateir Kft. felelőssége a közvetlen kárra korlátozódik. A kártérítési igények a kár kifogástalan bizonyításának előfeltétele mellett, a számlázott hibás áru értékének mértékére korlátozódik.
  • Mennyiségi kifogás kizárólag az áru átvételekor tehető, a mennyiségi eltérés jegyzőkönyvben történő rögzítésével. Amennyiben a bútor átvételekor hibát, sérülést vagy hiányt észlel, haladéktalanul, de legalább az átvételtől számított 3 munkanapon belül jelezze a forgalmazó felé. A közlés késedelmességéből eredő kárért a vásárló a felelős.
  • A jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek visszavezethetőek arra, hogy:
   1. a bútort nem rendeltetésszerűen használták vagy nem tartották be a használati‐kezelési útmutatót
   2. bútor elemei ill. alkatrészei a szakszerűtlen összeszerelés miatt sérültek meg
   3. a bútor az áruátvételt követő újabb szállítás során károsodott
   4. egy alkatrész, vagy elem természetes kopás, vagy elhasználódás során tönkremegy
   5. a fa természetes anyagából adódó kisebb színeltérésekre.